Besøg

Besøg kan finde sted for grupper på ca. 25 personer - f.eks. kunstforeninger - ifølge aftale med Lisbeth Hebsgaard.

 

Brochure kan rekvireres på info@hebsgaard-glaskunst.dk